Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.importacopoland.com

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

 • Firma : IMPORTACO S.A.
 • Zarejestrowane biuro: Carretera Real de Madrid Norte, 81; 46469 Beniparrell (Walencja)
 • Nr telefonu: +34 96 122 30 00
 • DPO adres mailowy: dpo@importaco.com

Informacje te obejmują i regulują warunki użytkowania, ograniczenia odpowiedzialności i obowiązki, które użytkownicy strony internetowej www.importacopoland.com (dalej „Witryna”) przyjmują i zobowiązują się przestrzegać.

Niniejsza Nota prawna jest uzupełniona (i) naszą Notą prawną oraz (ii) naszą Polityką plików cookie.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem serwisu ww.itac-professional.com mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • do kontaktu z Tobą;
 • aby zajmować się, przetwarzać i odpowiednio zarządzać zapytaniami, komentarzami, raportami o incydentach lub sugestiami, które otrzymujemy;
 • aby informować Cię za pomocą środków elektronicznych lub urządzeń mobilnych o wszelkich informacjach, które mogą Cię zainteresować;
 • prowadzenia analiz statystycznych dotyczących odwiedzin serwisu i zachowań użytkowników w serwisie;
 • prawidłowego zarządzania przeglądaniem w serwisie;
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń wszelkiego rodzaju.

Podane informacje mogą być przetwarzane w celu utworzenia profilu, który umożliwi nam dostarczenie Ci informacji, które najbardziej Cię interesują. Ponadto informujemy, że na podstawie tego potencjalnego profilu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Główną podstawą prawną przetwarzania danych objętych niniejszą Polityką Prywatności jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, na następujące operacje przetwarzania danych:

 • przetwarzanie danych w formularzu kontaktowym Serwisu w celu obsługi zapytań lub komentarzy zgłaszanych przez użytkowników serwisu;
 • przetwarzanie danych podanych w zapisach do Klubu i Newslettera w celu przesyłania naszego Newslettera i stosownych informacji handlowych.

Ponadto podstawą przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, będzie prawnie uzasadniony interes IMPORTACO, S.A. polegający na utrzymywaniu komunikacji z użytkownikami Serwisu w zakresie następujących operacji przetwarzania danych:

 • administracja wewnętrzna serwisu;
 • analizy statystycznej odwiedzin serwisu i zachowań użytkowników.

KOMU TWOJE DANE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE?

IMPORTACO, S.A. nie ujawni danych, które nam przekazujesz, z wyjątkiem tych, które są bezwzględnie konieczne w przypadku zobowiązania prawnego lub w przypadku nakazu sądowego lub nakazu administracyjnego ze strony władz publicznych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane będą przechowywane przez czas uznany za niezbędny w zależności od celu, w jakim zostały przekazane lub zebrane, bez uszczerbku, w stosownych przypadkach, dla wykonania prawa do usunięcia. W związku z przetwarzaniem niezbędnym do przesyłania informacji handlowych, Twoje dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji Klubu i/lub Newslettera.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Będziesz mieć prawo do uzyskania potwierdzenia, czy mamy do czynienia z danymi osobowymi, które Cię dotyczą, czy nie. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 • uzyskać do nich dostęp;
 • zażądać sprostowania lub usunięcia;
 • zażądać ograniczenia ich przetwarzania
 • sprzeciwić się ich przetwarzaniu;
 • żądać ich przenoszenia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie

Przypominamy ponadto, że użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę w dowolnym celu.

Możesz skorzystać z tych praw przed IMPORTACO, S.A. W tym celu możesz napisać do IMPORTACO, S.A. na adres wskazany na początku niniejszej Polityki prywatności, załączając do wniosku kserokopię dowodu osobistego i/lub wysyłając e-mail na adres dpo@importaco.com, wskazując prawo, z którego chcesz skorzystać.

Na koniec informujemy, że użytkownicy mają prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych, którym w przypadku Hiszpanii jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos).

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

IMPORTACO, S.A. zastosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych i środki bezpieczeństwa wprowadzone przez IMPORTACO, S.A. zapobiegają nieautoryzowanej zmianie, utracie, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu danych osobowych.

IMPORTACO, S.A. informuje, że nie weryfikuje prawdziwości danych i w związku z tym obowiązkiem użytkowników jest podanie prawidłowych informacji.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH


Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych lub forów społecznościowych, które mogą zainteresować użytkowników. IMPORTACO nie ponosi odpowiedzialności za te łącza i nie może udzielić żadnej gwarancji dotyczącej zgodności z odpowiednimi zasadami ochrony prywatności, w związku z czym użytkownicy uzyskują dostęp do treści wyżej wymienionych stron internetowych na własne ryzyko, zgodnie z określonymi w nich warunkami użytkowania.

Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność, informacje lub inne praktyki zapewniane przez strony trzecie, w tym strony trzecie, które mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania i na stronach internetowych dostępnych z tej witryny. Umieszczenie łącza w tej Witrynie nie oznacza poparcia witryny, do której prowadzi łącze, przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone.

SIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA


IMPORTACO korzysta z linków do następujących sieci społecznościowych (zwanych dalej „sieciami społecznościowymi”), aby umożliwić Państwu udostępnianie treści w witrynie:

Youtube: użytkownik może kontaktować się z Google Ireland Limited i/lub Google LLC w związku z SCC administratora danych pod adresem https://support.google.com/policies/troubleshooter/9009584 lub za pomocą innych środków udostępnianych od czasu do czasu przez Google.

LinkedIn: Użytkownik może kontaktować się z LinkedIn pod następującym adresem:
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Do wiadomości: Dział prawny (Polityka prywatności i Umowa użytkownika)
Wilton Place
Wilton Place, Dublin 2
Irlandia
lub za pośrednictwem formularza warunków online https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ

Połączenia te nie nawiązują kontaktu z serwerami operatorów sieci społecznościowych bez odpowiedniej aktywacji przez użytkownika. Jeśli klikniesz przycisk lub symbol sieci społecznościowej, aby udostępnić treści z naszej witryny, nawiązane zostanie połączenie z odpowiednią siecią społecznościową, pod warunkiem, że jesteś zalogowany w tej sieci społecznościowej podczas wizyty na naszych stronach internetowych. Jeśli nie jesteś zalogowany, przed udostępnieniem treści może zostać wyświetlone okno dialogowe logowania.

Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez daną sieć społecznościową za pomocą wtyczki społecznościowej. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, sieci społecznościowe otrzymują informacje o tym, które z naszych stron internetowych odwiedzałeś obecnie iw przeszłości. Za każdym razem, gdy połączenie z siecią społecznościową jest aktywowane, generowany jest plik cookie z unikalnym identyfikatorem, który może umożliwić sieci społecznościowej utworzenie profilu Twojego zachowania związanego z użytkowaniem. Podobnie nie mamy wpływu na korzystanie z tego profilu przez daną sieć społecznościową.

Jeśli jesteś członkiem sieci społecznościowej i chcesz ograniczyć gromadzenie danych za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz łączenie Twoich danych użytkownika z danymi przechowywanymi o Tobie w sieci społecznościowej, musisz wylogować się z sieci społecznościowej przed odwiedzeniem naszych stron internetowych .


MODYFIKACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI


IMPORTACO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie w celu dostosowania do nowych zmian legislacyjnych, dlatego zalecamy zapoznanie się z nią przed uzyskaniem dostępu do Witryny i jej przeglądaniem.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub rekomendacje dotyczące naszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres dpo@importaco.com

Search

Wyszukaj